El Kubb, o escacs víkings, és un joc de bitlles molt popular a Escandinàvia. Dos equips comepeteixen per a tombar el rei, situat al mig de la pista. Però abans caldrà que netegin de kubars la pista del contrari. Habilitat, estratègia… i bon humor!

Col·labora: